Administratief recht

Recht van lokale besturen en de werking van overheden, ambtenarenrecht en kansspelen.

Grondwettelijk recht

Rechten en vrijheden, bevoegdheidsverdeling tussen federale en gefederaliseerde entiteiten, (EU) instellingen en Europees recht, recht inzake verkiezingen

Omgevingsrecht

Ruimtelijke ordening en stedenbouw, onteigeningsrecht, habitat en vogelrichtlijngebieden, Seveso, klimaat en lucht, monumenten en landschappen, bodemsanering, administratief goederenrecht, grond- en pandendecreet, voorkooprechten, vestigingsrecht.

Economisch publiekrecht

Overheidsopdrachten en PPS, regulatory, life sciences, invordering van onbetaalde schulden;

Burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheden

Burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheden

Overige domeinen in het publiekrecht

Zoals onderwijsrecht, strafrechtelijke aspecten van het publiekrecht.

Bijstand bij redactie van wetteksten en reglementaire teksten van overheden, omzetting van Europese en internationale normen in interne wetgeving

Bijstand bij redactie van wetteksten en reglementaire teksten van overheden, omzetting van Europese en internationale normen in interne wetgeving

Procesvoering voor de Raad van State, andere administratieve rechtscolleges, gewone hoven en rechtbanken en het Grondwettelijk Hof

Procesvoering voor de Raad van State, andere administratieve rechtscolleges, gewone hoven en rechtbanken en het Grondwettelijk Hof