Advocaten in het administratief en publiek recht

Onze troeven:
Wij beogen kwaliteit

Onze troeven:
We verwelkomen u in twee talen

Onze expertise

Administratief recht
Recht van de lokale, regionale en federale besturen Werking van de overheden, ambtenarenrecht en administratieve sancties.

Grondwettelijk recht
Rechten en vrijheden, bevoegdheidsverdeling tussen federale en gefederaliseerde entiteiten, (EU) instellingen en Europees recht, recht inzake verkiezingen

Omgevingsrecht
Ruimtelijke ordening en stedenbouw, onteigeningsrecht, habitat en vogelrichtlijngebieden, Seveso, klimaat en lucht, monumenten en landschappen, bodemsanering, administratief goederenrecht, grond- en pandendecreet, voorkooprechten, vesti (...)

Burgerlijke en strafrechtelijke overheidsaansprakelijkheid
Burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheden

Overheidsopdrachten en overheidscontracten
Gunning en uitvoering van overheidsopdrachten, publiek-private samenwerking (PPS) , concessies van werken en diensten, domeinconcessies.

Economisch publiekrecht
Overheidsopdrachten en PPS, regulatory, life sciences, invordering van onbetaalde schulden; subsidies, kansspelen, bestuursrecht in de gereguleerde sectoren (nutssectoren, financiële sector, verzekeringsector, …)

Andere domeinen van het publiekrecht
Zoals onderwijsrecht, strafrechtelijke aspecten van het publiekrecht.

Bijstand bij redactie van wetteksten en reglementaire teksten van overheden, omzetting van Europese en internationale normen in interne wetgeving
Bijstand bij redactie van wetteksten en reglementaire teksten van overheden, omzetting van Europese en in (...)

Procesvoering voor de Raad van State, andere administratieve rechtscolleges, gewone hoven en rechtbanken en het Grondwettelijk Hof
Procesvoering voor de Raad van State, andere administratieve rechtscolleges, gewone hoven en rechtbanken en het Grondwe (...)

Vacature - Junior advocaat administratie...

08/05/2019

Voor de verdere uitbouw van ons kantoor zoeken wij een Nederlandstalige stagiair/jonge mederk(st)... Meer lezen