Advocaten in het administratief en publiek recht

Onze troeven:
Wij beogen kwaliteit

Onze troeven:
We verwelkomen u in twee talen

Onze expertise

Administratief recht Recht van lokale besturen en de werking van overheden, ambtenarenrecht en kansspelen.

Grondwettelijk recht Rechten en vrijheden, bevoegdheidsverdeling tussen federale en gefederaliseerde entiteiten, (EU) instellingen en Europees recht, recht inzake verkiezingen

Omgevingsrecht Ruimtelijke ordening en stedenbouw, onteigeningsrecht, habitat en vogelrichtlijngebieden, Seveso, klimaat en lucht, monumenten en landschappen, bodemsanering, administratief goederenrech ...

Economisch publiekrecht Overheidsopdrachten en PPS, regulatory, life sciences, invordering van onbetaalde schulden;

Burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheden Burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheden

Overige domeinen in het publiekrecht Zoals onderwijsrecht, strafrechtelijke aspecten van het publiekrecht.

Bijstand bij redactie van wetteksten en reglementaire teksten van overheden, omzetting van Europese en internationale normen in interne wetgeving Bijstand bij redactie van wetteksten en reglementaire t ...

Procesvoering voor de Raad van State, andere administratieve rechtscolleges, gewone hoven en rechtbanken en het Grondwettelijk Hof Procesvoering voor de Raad van State, andere administratieve rechtsco ...

Vacature - Advocaat met minstens 3 jaren...

25/09/2018Voor de verdere uitbouw van ons kantoor zoeken wij een advocaat met minstens 3 jaren ervaring i... Meer lezen