Dorian Pycke

Tel. +32 (0)2 486 18 57

Dorian Pycke werd in 2014 master in de rechten aan de Universiteit Gent (Ugent). Tijdens zijn opleiding studeerde hij eveneens aan de Universiteit Saint-Louis in Brussel (tweetalig bachelor programma Frans-Nederlands, bekroond met onderscheiding).

Daarnaast volgde hij een Manama in het Europees recht aan het Institute for European Studies (ULB), waar hij grote onderscheiding behaalde.
Hij vervoegde Portico vanaf mei 2016. 

Sindsdien concentreert Dorian zich op het brede domein van het publiek- en administratief recht, met een bijzondere belangstelling voor het overheidsopdrachtenrecht, het omgevingsrecht en het grondwettelijk recht. Hij verstrekt ter zake advies en zorgt voor een juridische begeleiding bij publieke en private (rechts)personen.

Studies

Institute for European Studies (2014-2015) : Manama (grote onderscheiding)

Universiteit van Gent (2012-2014): Master in de rechten

Universiteit Saint - Louis (2008-2011): Bachelor in de rechten (onderscheiding)

Rechtsdomeinen:

Overheidsopdrachtenrecht, omgevingsrecht en grondwettelijk recht

Talen:

Nederlands, Frans, Engels