Thomas Eyskens

Tel. +32 (0)2 486 18 52

Thomas Eyskens werd licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen in 1999 en behaalde het “Diplôme des études approfondies en droit public et administratif” aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) 2000.

Hij werd in 2000 lid van de Brusselse balie en was tot 2013 verbonden aan het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, waar hij medewerker was van Meester Dirk Lindemans.

In 2013, richtte hij het kantoor Portico op.

Hij is actief in het brede domein van het publiek en administratief recht, met een overwegende praktijk in stedenbouwrecht, milieurecht, overheidsopdrachtenrecht, ambtenarenrecht en het recht betreffende de lokale besturen. Hij verstrekt terzake advies en zorgt voor een juridische begeleiding bij publieke en private rechtspersonen. Hij kan daarbij steunen op een ruime ervaring inzake geschillenafwikkeling voor administratieve instanties, de Raad van State en de gewone rechtbanken en hoven.

Thomas Eyskens heeft in deze domeinen van het publiek en administratief recht meerdere publicaties op zijn naam en is lid van de redactie van het tijdschrift voor ruimtelijke ordening en stedenbouw (TROS) en is bestuurder bij de Genootschap Advocaten Publiekrecht (GAP).

Studies:

Universiteit van Antwerpen (licentiaat), 1999

Université Libre de Bruxelles, 2000

Rechtsdomeinen:

Stedenbouwrecht, milieurecht, overheidsopdrachtenrecht, ambtenarenrecht en het recht betreffende de lokale besturen

Talen:

Nederlands, Frans, Engels